SIESJubileum 'Stichting It Eastermarder Skutsje' op zaterdag 13 juli.

Zaterdag 13 juli organiseert stichting 'Skutsjesilen yn'e Walden' een speciale wedstrijddag, die in het teken staat van het 12 ½ jubileum van de stichting ‘It Eastermarder Skûtsje’ in het jaar 2019. Sinds 2007 heeft Eastermar een eigen skûtsje genaamd 'it doarp Eastermar' en zeilt het in wedstrijdverband mee in de IFKS. Het skûtsje wordt in de vaart gehouden door de familie Tadema (eigenaren), stichting 'it Eastermarder Skûtsje' en een heleboel vrijwilligers en bemanning. De stichting 'it Eastermarder Skûtsje' heeft als doel om het onderhoud en de verbeteringen aan het skûtsje financieel te ondersteunen en verder promotie voor Eastermar in het algemeen en het skûtsje in het bijzonder. Om dit mogelijk te maken heeft de stichting een groot aantal sponsors, donateurs en vrijwilligers. Voor dit jubileum is een speciale wedstrijddag georganiseerd en heeft de stichting ‘It Eastermarder Skûtsje’ de stichting ‘Skûtsjesilen yn’e Walden’ gevraagd om de organisatie voor haar rekenening te nemen.

We hopen op een geweldige zeildag en op naar het volgende jubileum.
_________________________________________________________________________________
Sponsoren Skûtsjesilen yn'e Wâlden 2019.

Trots zijn wij u de sponsoren te melden van dit jaar. Veel dank gaat uit naar onderstaande bedrijven:

Alertec  AllesUnderIenDak  BB 
Damen  DJHekwerk  DRS   
Hertel  JanSnel  Komerk 
Nesta  Rabobank  Roggeveld   
Steemar  Swart  Waterman 
Breejen  GemeenteTietjerkstradiel  Metalis 
Sonac  Zijlstra
_________________________________________________________________________________
SIESPrijzen 2019 aangeboden door 'Stichting it Eastermarder Skûtsje'.

Stichting 'Skûtsjesilen yn'e Walden' kan dit jaar wederom rekenen op de steun van 'Stichting it Eastermarder Skûtsje'. Net als voorgaande jaren stelt laatstgenoemde stichting de prijzen beschikbaar voor de prijswinnaars. Veel dank gaat dan ook uit naar stichting 'SIES' voor het jaarlijks beschikbaar stellen van de prijzen en voor het promoten van het 'Skûtsjesilen yn'e Walden'.
_________________________________________________________________________________
Oude traditie herleeft op de Burgumer Mar.

Met het skûtsjesilen, dat dit jaar is vastgesteld op 15 en 16 september, herleeft een oude traditie op de Bergumer Mar want tussen beide Wereldoorlogen werd er op dit meer ook al gezeild met 'beurt en vrachtschepen', zoals dat toen werd genoemd. Hieronder is een deel van een verslag van de meest in het oog springende wedstrijd van toen weergegeven:

".... Dit was op 23 augustus 1922 op de Burgumer Mar. De wedstrijd, onderdeel van een uitgebreid zeilprogramma, werd  georganiseerd door de pas het jaar ervoor opgerichte Watersportvereniging Bergumermeer. Deze had haar ontstaan mede te danken aan de ontwikkeling van de BM-er door kapper Bulthuis, die precies onder de belasting grens zat. Voor de grote schepen werd een hoofdprijs uitgeloofd van dertig gulden, een premie van vijftien en een soort troostprijs van vijf gulden voor de als derde geklasseerde. Naast Jelle Sakes Stoker met 'De Zwaluw' (huidige 'Raerder Roek', L 937 N) waren andere deelnemers Jabik van der Wal uit Burgum ('Drie Gebroeders', L 278 N), Sjoerd Boersma uit Twijzel, Lykele Dijkstra uit Buitenpost, Sytse Jiskes Sytema uit Eastermar ('De Jonge Jan, L 1265 N), Jan Bergsma uit Warten ('De Eersteling', L 1028 N) en Lammert Jans Brouwer uit Kootstertille. De publieke belangstelling was, volgens de krantenverslagen, groot. De tuigage was vrij wat mede de oorzaak was van veel consternatie. Het starten verliep al moeilijk door zeer krachtige van zuid- naar noordwest lopende wind die tot storm aanwakkerde, zodat er schuimkoppen op de golven stonden. Daarom werd in overleg met de deelnemers besloten om drie routes op tijd te zeilen. Het werd een verwoestende strijd, waarbij zwaar gereefd moest worden. Twee deelnemers moesten direct al naar de kant met averij. Lammert Brouwer noteerde in de regen met de 'Hoop doet Leven' (L 1436 N), een 54-tons skûtsje uit 1916 van Barkmeijer Briltil, de snelste tijd, 52 minuten. Hij had aanvankelijk het reusachtige tuig geleend van de 72-tons tjalk van Hjerre Boskma uit Zwaagwesteinde, maar omdat het zo hard waaide, zeilde hij toch met eigen gereefd zeil en fok. Sytse Jiskes Sytema, die het grootzeil ook helemaal had dicht gereefd, kwam na 55 minuten binnen. Jan Bergsma kwam drie minuten later, op een halve minuut gevolgd door Jelle Stoker. Jabik van de Wal eindigde na 60,30 minuten als laatste. Hij had het tuig van Lammert Brouwer zullen lenen, maar dat ging vanwege de weersomstandigheden niet door. Bron: www.skutsjehistorie.nl

oostermeer01aa7

De Snakkerbourren te Eastermar rond 1920.
_________________________________________________________________________________


Het programma voor de editie van 2019 ziet er als volgt uit:


Zaterdag 13 juli 2019
 

8:30 uur                               Palaver, te hotel 'De Parel', E.M. Beimastrjitte 8 te Eastermar.
 
10:30 uur                             Start 1e wedstrijd.

12:30 uur                             Gezamelijke lunch nabij de haven.

14:30 uur                             Start 2e wedstrijd.

17:30 uur                             Prijsuitreiking op dorpsplein 'it Breed'.

18:00 uur                             Live muziek op dorpsplein 'it Breed'.

_________________________________________________________________________________