Oude traditie herleeft op de Burgumer Mar.

Met het skûtsjesilen, dat dit jaar is vastgesteld op 15 en 16 september, herleeft een oude traditie op de Bergumer Mar want tussen beide Wereldoorlogen werd er op dit meer ook al gezeild met 'beurt en vrachtschepen', zoals dat toen werd genoemd. Hieronder is een deel van een verslag van de meest in het oog springende wedstrijd van toen weergegeven:

".... Dit was op 23 augustus 1922 op de Burgumer Mar. De wedstrijd, onderdeel van een uitgebreid zeilprogramma, werd  georganiseerd door de pas het jaar ervoor opgerichte Watersportvereniging Bergumermeer. Deze had haar ontstaan mede te danken aan de ontwikkeling van de BM-er door kapper Bulthuis, die precies onder de belasting grens zat. Voor de grote schepen werd een hoofdprijs uitgeloofd van dertig gulden, een premie van vijftien en een soort troostprijs van vijf gulden voor de als derde geklasseerde. Naast Jelle Sakes Stoker met 'De Zwaluw' (huidige 'Raerder Roek', L 937 N) waren andere deelnemers Jabik van der Wal uit Burgum ('Drie Gebroeders', L 278 N), Sjoerd Boersma uit Twijzel, Lykele Dijkstra uit Buitenpost, Sytse Jiskes Sytema uit Eastermar ('De Jonge Jan, L 1265 N), Jan Bergsma uit Warten ('De Eersteling', L 1028 N) en Lammert Jans Brouwer uit Kootstertille. De publieke belangstelling was, volgens de krantenverslagen, groot. De tuigage was vrij wat mede de oorzaak was van veel consternatie. Het starten verliep al moeilijk door zeer krachtige van zuid- naar noordwest lopende wind die tot storm aanwakkerde, zodat er schuimkoppen op de golven stonden. Daarom werd in overleg met de deelnemers besloten om drie routes op tijd te zeilen. Het werd een verwoestende strijd, waarbij zwaar gereefd moest worden. Twee deelnemers moesten direct al naar de kant met averij. Lammert Brouwer noteerde in de regen met de 'Hoop doet Leven' (L 1436 N), een 54-tons skûtsje uit 1916 van Barkmeijer Briltil, de snelste tijd, 52 minuten. Hij had aanvankelijk het reusachtige tuig geleend van de 72-tons tjalk van Hjerre Boskma uit Zwaagwesteinde, maar omdat het zo hard waaide, zeilde hij toch met eigen gereefd zeil en fok. Sytse Jiskes Sytema, die het grootzeil ook helemaal had dicht gereefd, kwam na 55 minuten binnen. Jan Bergsma kwam drie minuten later, op een halve minuut gevolgd door Jelle Stoker. Jabik van de Wal eindigde na 60,30 minuten als laatste. Hij had het tuig van Lammert Brouwer zullen lenen, maar dat ging vanwege de weersomstandigheden niet door. Bron: www.skutsjehistorie.nl

oostermeer01aa7

De Snakkerbourren te Eastermar rond 1920.
_________________________________________________________________________________